32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Postępowania powyżej 30 000 Euro
31.07.2017
Całodobowa ochrona terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowana przez SUFO w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość

32 WOG Zamość zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu ograniczonego na: całodobową ochronę terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowana przez SUFO w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.. Termin skladania wniosków 10.08.2017r., godz. 11.00.
PLIKI DO POBRANIA PONIŻEJ
OGLOSZENIE ZP/PO/47/2017

OPIS PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ZP/PO/47/2017

ZP/PO/47/2017 ZAWIADOMIENIE

OGLOSZENIE DOATKOWE INFORMACJE SPROSTOWANIE PO 47

ZMIANA OPISU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

 ODWOLANIE

ZAWIADOMIENIE  2 PO47

OGLOSZENIE DODATKOWA INFORMACJA SPROSTOWANIE PO47

ZMIANA OPISU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU 2

POSTANOWIENIE KIO z dnia 16.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH

OGŁOSZENIE DODATKOWA INFORMACJA SPROSTOWANIE PO47

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PO47

INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW:

CZĘŚĆ NR I

CZĘŚĆ NR II

CZĘŚĆ NR III

CZĘŚĆ NR IV

CZĘŚĆ NR V

CZĘŚĆ NR VI

CZĘŚĆ NR VII

CZĘŚĆ NR VIII

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PO47

WYBOR OFERTY PO47

 

P.M.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych